Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước ta trong thời kỳ mới\

Lưu vào:
Tác giả chính: Thang, Văn Phúc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!