Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VIII của Đảng vững bước tiến vào thế kỷ XXI\

Sách tập hợp các bài viết, bài nói của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từ tháng 12-1997 đến tháng 11-1998 trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đối ngoại, hợp tác quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 Th552h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn