Vùng Vịnh: Quả bom chiến tranh có phát hỏa\

Cộng đồng Quốc tế đặc biệt là các nước vùng Vịnh đang cảnh giác với những bước đi mới của Oa-sinh-tơn trong mục tiêu thay đổi chế độ ở Irắc; Cần phải có nỗ lực để ngăn chặn thảm kịch mới với Irắc và vùng Vịnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!