Con đường đi tới đàm phán hòa bình ở Sri Lanka\

Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Chính phủ Sri Lanka và tổ chức Những con hổ giải phóng Tamil kéo dài 3 ngày (16,17,18/9) đã đạt được một số tiến bộ quan trọng mở ra triển vọng mới về việc chấm dứt nội chiến. Bài báo liệt kê một số cột mốc quan trọng trong chặng đường tiến tới cuộc hòa đàm ở đảo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Huy Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!