Hợp tác á -âu từ ASEM-1 đến ASEM-4\

Diễn đàn hợp tác á - âu được thành lập tháng 3-1996 đã trải qua 3 kỳ đại hội cấp cao và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kỳ đại hội ASEM 4 lần này diễn ra tại Cô-pen-ha-ghen Đan Mạch, đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đã đóng vai trò tích cực vào những thành công của Hội nghị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!