Quá trình ASEM là một sự lựa chọn đúng đắn. Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp cho quá trình ASEM\

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải tại ASEM-4 Cô-pen-ha-ghen Đan Mạch

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Văn Khải
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!