Xử lý vi phạm Pháp lệnh đê điều vì sao lúng túng

Thời gian vừa qua tình trạng vi phạm Pháp lệnh đê điều ngày càng gia tăng trong đó có nhiều trường hợp nghiêm trọng như xây nhà trong phạm vi bảo vệ đê,..Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do chính quyền phường, xã thiếu kiên quyết hoặc lúng túng trong cách xử lý...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!