El Nino và hạn hán\

Từ khi hiện tượng El Nino xuất hiện mạnh vào mức kỷ lục năm 1997, thuật ngữ này được phổ cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bài viết giới thiệu về sự phát triển của hiện tượng El Nino và nhất là vào năm 2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Thi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!