Số liệu thống kê nông-lâm nghiệp-thuỷ sản Việt Nam 1990-1998 và dự báo năm 2000

Sách giới thiệu số liệu thống kê về diện tích, năng suất, sản lượng, tổng giá trị xuất nhập khẩu của mỗi ngành và dự báo tình hình phát triển đến năm 2000

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 S450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn