Kết quả của Đại hội đồng lần thứ 23 AIPO sẽ là sự đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung của ASEAN\

Bài phát biểu tuyên bố khai mạc Đại hội đồng AIPO lần thứ 23 của chủ tịch QH Nguyễn Văn An, chủ tịch AIPO, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của đông đủ các đoàn đại biểu nghị viện thành viên AiPO và các nước quan sát viên...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!