AIPO góp phần có ý nghĩa vào việc nâng cao hình ảnh và uy tín của ASEAN trên thế giới\

Bài phát biểu của Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đức Lương tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đồng lần thứ 23 tổ chức tại Hà Nội của Liên minh nghị viện ASEAN

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đức Lương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!