Trái đất bị... sai ngày sinh\

Một công trình mới của hai nhà khoa học chứng minh trái đất và một số hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta khai sinh sớm hơn so với kết quả tính toán trước đây tới những hàng triệu năm

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tuấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!