Phụ nữ và bình đẳng giới trong đổi mới ở Việt Nam\

Sách giới thiệu quan điểm của Đảng và nhà nước VN liên quan đến phụ nữ, xem xét các vấn đề có liên quan đến giới và bình đẳng giới, phản ánh tình hình thực tế đời sống phụ nữ công nhân, nông dân, trí thức trong quá trình đổi mới đất nước; những chính sách nhằm xây dựng sự bình đẳng về giới trong gia...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phụ nữ, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.4 Ph500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn