Sống cùng rác thải\

Không ít người đã phải than thở về sự ô nhiễm của khu vực chung quanh Khu liên hợp rác thải Nam Sơn (thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được nỗi thống khổ của người dân nơi đây.. Chôn rác là biện pháp tạm thời cần có sự quy hoạch hợp lý để di dời dân ra khỏi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Yên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!