Xã hội học\

Sách giới thiệu sự ra đời, phát triển, đối tượng chức năng và nhiệm vụ của xã hội học, trình bày các phương pháp nghiên cưú xã hội học thực nghiệm, hành động và tương tác xã hội; phân tích cơ cấu, thiết chế văn hóa xã hội; nghiên cứu sự biến đổi xã hội hóa và một số lĩnh vực xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Hùng
Tác giả tập thể: Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Đồng tác giả: Phạm, Tất Dong
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giáo dục, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 X100h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn