Vũ khí sinh học ra đời như thế nào: Tư liệu\

Một trong những loại công cụ giết người hàng loạt hiện nay là vũ khí sinh học. Khởi nguồn cho việc sử dụng loại vũ khí này là người Anh tiếp đó Anh và Mỹ đẩy mạnh việc sử dụng vũ khí sinh học trong và sau Thế Chiến II; Liên Xô (cũ) cũng tiết lộ một chương trình phát triển vũ khí sinh học phát tán bệ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Tích
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Anh
kh
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!