Bảo hiểm xã hội, nhiều bất hợp lý với người về hưu, mất sức\

Nhiều bất hợp lý về bảo hiểm xã hội đối với người về hưu, mất sức cụ thể là nên tính đủ thời gian làm việc cho cán bộ xã, phường; nâng mức lương hưu cho người nghỉ hưu trước tháng 8-1985 phải sớn được sửa đổi để người mất sức lao động được hưởng trợ cấp suốt đời, đảm bảo an sinh tuổi già...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!