Đồng tiền bất chính - Sợi chỉ đen nối ba bị can

Vì những món tiền bất chính khổng lồ mà các ông Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh và Phạm Sĩ Chiến - những cán bộ Nhà nước cốt cán đã bán rẻ lương tâm của mình giúp đà Năm Cam và đồng bọn. Việc khởi tố ba ông trên để đưa vào xét xử cùng với Năm Cam và đồng bọn trong giai đoạn một là đáp ứng nguyện vọng củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!