Những chuyện mờ ám của ông Bùi Quốc Huy ở An Giang

Ông Bùi Quốc Huy không chỉ có liên quan đến vụ Năm Cam, mà khi là giám đốc công an tỉnh An giang ông cũng liên quan đến những việc tày đình. Những việc này là nỗi ấm ức mấy năm trời của một cưụ Giám đốc Công an tỉnh

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!