Những văn bản pháp luật về dân chủ và quy định bảo đảm thực hiện

Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật của nhà nước Việt Nam quy định về quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân và các văn bản đảm bảo thực hiện các quyền đó

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.085 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn