Những vấn đề toàn cầu ngày nay\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh các vấn đề toàn cầu của thời đại ngày nay như: vấn đề chiến tranh và hòa bình, dân số thế giới, cuộc đấu tranh chống nạn nghèo khổ, thất nghiệp, dịch bệnh, lương thực-thực phẩm, vấn đề năng lượng, bảo vệ môi trường, thương mại thế giới, tội phạm kinh tế quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trần Quế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.101 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn