Đồng loạt khởi tố 3 bị can Bùi Quốc Huy, Phạm Sĩ Chiến và Trần Mai Hạnh - Những sai lầm nghiêm trọng của ông Bùi Quốc Huy thời làm g.đốc CA tp.HCM 1996-2001

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!