Thủ đô các nước trên thế giới\

Sách giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thủ đô các nước trên thế giới; các thủ đô được phân chia theo địa lý các châu và được sắp xếp theo vần chữ cái a, b, c

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thế Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 910.3 Th500đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn