Những phụ nữ bạo nhất thế giới

Tạp chí Fortune bầu chọn những phụ nữ bạo nhất và thành đạt nhất trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước Mỹ

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương