Xử lý nước thải làm nước sinh hoạt ở Xin-ga-po

Về kinh nghiệm của Xin-ga-po xử lý nguồn nước thải của t.phố làm nước uống đóng chai. Sáng kiến này góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm nước sạch ở quốc đảo này và tương lai không phải phụ thuộc vào nguồn nước từ quốc gia khác tự bảo đảm nhu cầu của nhân dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!