Vũ khí hạt nhân trên thế giới

Số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới là mối hiểm họa đe dọa sự sống toàn cầu, sự diệt vong nhân loại chỉ cần 7 phút khi Mỹ tuyên bố đòn tấn công hạt nhân phủ đầu đối với những nước không có vũ khí hạt nhân

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!