Ai mở màn trận Trân Châu Cảng\

Việc phát hiện một xác tàu ngầm của hải quân Hoàng gia Nhật Bản tham dự trận Trân Châu cảng bị đánh chìm trong ctII làm cho các nhà nghiên cưú lịch sử thế giới khẳng định rằng: người Mỹ đã nổ phát súng đầu tiên khai mạc trận Trân Châu Cảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Minh Tân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
vh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!