15 kỳ đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tư liệu giới thiệu địa điểm, số đại biểu đại diện cho đảng viên đến dự, bầu ra Bộ chính trị của 15 kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!