Các học giả Mỹ kêu gọi Chính Phủ không tấn công Iraq\

Các học giả Mỹ đồng tình ký tên vào bức thư ngỏ kêu gọi Chính phủ Mỹ không tấn công Iraq vì xâm lược nước này để thay chế độ Husein không phải là điều đáng quan tâm nhất nước Mỹ, của khu vực và của toàn thể thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!