Bắc kinh trước ngày khai mạc Đại hội đảng cộng sản Trung quốc\

Ghi nhanh của tác giả về những công việc chuẩn bị phục vụ cho Đại hội Đảng CS Trung quốc lần thứ 16 khai mạc ngày 8-11-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đại Phượng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!