Sự thật về cái gọi là Tổ quốc tôn giáo đối lập và tù nhân lương tâm\

Phản ánh nội dung sai trái của bản báo cáo thường niên của Bộ ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo và tín ngưàng ở Việt nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Mạnh Tường
Đồng tác giả: Phúc Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!