Lời khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An\

Giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai, QHKXI của Chủ tịch QH Nguyễn Văn An tại phiên khai mạc sáng 12-11-2002

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn An
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kh2
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!