Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng cộng sản Trung quốc mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung quốc

Đại hội lần thứ 16 ĐCSTQ khai mạc trọng thể sáng 8-11-2002 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc kinh với sự tham gia của 2.134 đại biểu, đại diện cho 66 triệu đảng viên trong cả nước. BCHTWĐCSVN đã gưỉ tới ĐH bức điện mừng. ĐH sẽ bế mạc vào 14-11...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!