Văn hóa và lối sống hành trang vào thế kỷ 21\

Luận bàn của tác giả về văn hóa và lối sống trong quá trình hình thành nhân cách con người, xây dựng, phát triển mặt bằng văn hóa xã hội trong việc phát triển kinh tế xã hội đất nước mang đậm bản sắc dân tộc VN

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Lê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306.4 V115h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn