Ông Bush làm mới luật chiến tranh\

Tổng thống Bush đi ngược lại luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ để sử dụng các học thuyết về chiến tranh mới chống lại Irắc

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Tường
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!