Cái mới trong lý luận kinh tế hiện đại: Thông tin chuyên đề

Sách giới thiệu một số bài chọn lọc của các nhà nghiên cưú kinh tế và xã hội trên thế giới nhằm tìm kiếm một hệ phương pháp luận mới để thay thế cho hệ phương pháp luận cũ đang bất lực trước những biến đổi của nền văn minh nhân loại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.1 C103m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn