Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

Hội nghị lần 7 BCHTWĐ khóa IX đã họp từ ngày 7 đến 9-11-2002 tại thủ đô Hà Nội, bàn về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2002 và năm 2003

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!