Trung quốc tự tin trước tương lai\

Ngày 08-11-2002, Đại Hội Đảng cộng sản TQ lần thứ 16 khai mạc tại Bắc Kinh. Đại hội sẽ chỉ ra con đường phát triển tương lai của TQ trong thế kỷ thứ 21

Lưu vào:
Tác giả chính: Thuận ánh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!