Công trình cáp treo ở Bình thuận có 6.574m2 rừng nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bị tàn phá: Điều tra theo thư bạn đọc\

Vụ phá rừng đặc dụng có quy mô lớn đã diễn ra tại huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận. Điều đáng nói là tỉnh Bình Thuận lại cho phép phá rừng đặc dụng mà không có ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ. Việc làm này biểu hiện rõ sự cấp trên bảo cấp dưới không nghe...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!