Trích dẫn APA

Trần, Q. V., & Vũ, T. S. (1998). Hà Nội nghìn xưa\. Hà Nội: NXB. Hà Nội.

Chicago Style Citation

Trần, Quốc Vượng, and Tuấn San Vũ. Hà Nội Nghìn Xưa\. Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1998.

Trích dẫn MLA

Trần, Quốc Vượng, and Tuấn San Vũ. Hà Nội Nghìn Xưa\. Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1998.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.