Hà Nội nghìn xưa\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh Hà Nội ngàn năm dựng nước qua các thời Lý, Trần TK18, 19; giới thiệu danh lam thắng cảnh, truyền thống và lối sống sinh hoạt của người Hà nội xưa

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Quốc Vượng
Đồng tác giả: Vũ, Tuấn San
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 H100n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn