Hội đồng cách mạng I-rắc sẽ đưa ra câu trả lời cuối cùng\

Quốc hội I-rắc đã họp khẩn cấp để thảo luận và bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 1441 mà HĐBA LHQ thông qua ngày 8-11. Hạn chót để I-rắc công khai lập trường của mình là ngày 15-11

Lưu vào:
Tác giả chính: Linh Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!