Dạy và học tiếng dân tộc là yêu cầu bức thiết\

Để ốn định và phát huy nội lực nhà nước cần có chính sách dạy và học tiếng dân tộc. Đặc biệt là tiếng bản địa ở vùng đặc thù, làm như vậy mới xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống dân trí tại các vùng sâu vùng xa

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gd
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!