Ô nhiễm nước, tai họa của đời sống\

Tình trạng ô nhiễm nước ở nước ta, tai họa đe dọa đời sống của nhân dân được đặt ra trong thuyết trình của Uỷ Ban khoa học công nghệ và môi trường tại kỳ họp thứ 2, QHKXI

Lưu vào:
Tác giả chính: Việt, Thuý Hằng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!