Cần tiếp tục những nỗ lực hòa bình: Bình luận\

Chính phủ Irắc đã chấp nhận Nghị quyết 1441 của LHQ, cho phép các thanh sát viên vũ khí LHQ quay trở lại Bát đa một cách vô điều kiện là một thiện chí sẽ thúc đẩy quá trình giải quyết cuộc xung đột thông qua các biện pháp đối thoại hòa bình......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Liên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
LHQ
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!