Trích dẫn APA

Tổng bí thư mới của Đảng cộng sản Trung quốc - Hồ Cẩm Đào.

Chicago Style Citation

Tổng Bí Thư Mới Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc - Hồ Cẩm Đào.

Trích dẫn MLA

Tổng Bí Thư Mới Của Đảng Cộng Sản Trung Quốc - Hồ Cẩm Đào.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.