KInh tế chất thải đô thị ở Việt Nam: Dự án Vietpro 2020

Sách tập hợp các tham luận tại hội thảo môi trường tổ chức tại Hà Nội ngày 22-25/12/1994 về chất thải, quản lý chất thải ở đô thị, khu công nghiệp VN; các khía cạnh văn hóa xã hội, chiến lược quản lý thải công nghiệp ở các nước đang phát triển; thư mục chú giải quản lý chất thải tại VN...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.72 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn