Làng quốc tế Thăng Long thực trạng đáng buồn\

Những rắc rối trong quá trình qui hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Làng quốc tế Thăng long, phường Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội là khu đô thị có kiến trúc hiện đại

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Phú Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!