Kỹ năng trong quản lý\

Sách giới thiệu, giải thích các khái niệm và phương thức quản lý các đơn vị; những gợi ý giải quyết các trở ngại trong thực tế quản lý

Lưu vào:
Tác giả chính: Giang, Hà Huy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 1999
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 650.1 K600n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn