Lệnh...miệng: Câu chuyện quản lý\

Phản ánh một chuyện lạ đời ở tỉnh Ninh thuận: Muốn có thông tin về những vụ việc mà các ngành chức năng phát hiện và kiểm tra các đơn vị sai phạm phải có ý kiến của lãnh đạo tỉnh...Còn các cơ quan hưũ quan phải im lặng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trung
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
xh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!